На фокус: опазване на културното наследство

На фокус: опазване на културното наследство

Гр.Велики Преслав отново събира младежи от Европа този път по темата опазване и съхраняване на културното наследство. Младежи от Грузия, Италия, Испания, Венецуела и България пристигнаха в стартата столица Велики Преслав, където ще помагат в организарането, рекламата и провеждането на фолклорния събор “Преславска китка”, който ще се проведе за 25 път тази година.

Задачите на младите хора са свързани с реклама и популяризиране на събора. Да мопогнат на организаторите: Общината преди и повреме на събитието.

Освен това – всеки от тях е направил предварително поручване и доклад на тема: добри практики в опазване на културното наследство, и на 27 юни ще бъдат предсатвени на кръгла маса с представители на читалищата от района. Събора е с национален хараткер, но амбицията е да привлечем вниманието и на българите, живеещи зад граница, и колеги от други държави, които работят по темата. Може би за следващата година да се включат и участници от чужбина. За да подгрееме тази година ще направим и изложба на фолклорни костюми от участващите държави и стари снимки, личен архив на хора от града (в периода 1905 – 1910 година).

За самия събор е поканен да участва и Ути Бъчваров, който пристига с екипа си и с уникалния казан, с вместимост 1 тон, за да приготви телешки курбан, който ще бъде раздаден на гостите.

Участието на младежите се случва с подкрепата на Европейски корпус за солидарност – краткосрочни доброволчески проекти, и Център за развитие на човешките ресурси – Национална агенция за България по програмата.