Фондация “Опън Спейс” започва работа по нов проект за създаване на лесно достъпни образователни инструменти, подходящи както за културно образование, така и за езикова подготовка.


Изправени пред реалността да живеем и работим в мултикултурна среда, ние имаме нужда да знаем повече за ценностите на всяка една нация, да я опознаем по-добре, за да можем да избегнем недоразумения и проблеми в общуването. От друга страна мигрантите в Европа и тези от Африка, живеещи в Египет, са вече сериозен брой и предизвикателствата пред тях са освен, че трябва да научат език, с който да могат да комуникират с околните, но и да разбират правилата на съответната култура. Идеята на проектът ни е да създадем лесни за употреба обучителни инструменти. Кратки и преведени на няколко езика, за да са в помощ на възможно повече потребители. Добавената стойност на тези инструменти е че ще са носители на ценности и модели за добро поведение, грижа и взаимопомощ. Ще идват от фолклора и ще ни помагат да намираме верния път в трудни ситуации на избори и множество предизвикателства, пред които сме изправени днес.

Проектът се финансира по Европейската програма “Еразъм+”, в партньорство с организации от Латвия, Италия и Египет.