“Рисунка за смет” – продължаваме да преобразяваме пространството

Нов проект “Рисунка за смет” ще събере художници и деца от София в традицията, която създаваме за преобразяване на пространства в София.

2018 е година на Жълтото земно куче, според известен хороскоп. Прогнозите в него казват: “независимо, че Кучето не обича промените и не се стреми да се пресели от кучешката колибка в кристален дворец, то ще направи всичко, за да могат жителите на земята да подобрят жилищните си условия“. Так и ние, от Open Spаce продължаваме да търсим “Как?” и реално да работим заедно за подобряване на средата, която обитаваме.

От 2014 година заедно с привлечени доброволци, местните хора и ученици, започнахме акция по реновиране на пейки в публични пространства на София. Върху 95 пейки в София сме представили книги и техните автори:

.           

Година по-късно включихме и графити-художници и  пренесохме усилията си и върху издраскани, грозни стени на трафопостове в кварталите на София. В рамките на нашата работа не просто създаваме приятни „островче“ в София за общуване и културно взаимодействие, но и накарахме местните хора да се чувстват щастливи, да се усмихват на път за работа или прибирайки се у дома. Но най-ценното, което постигаме е че превръщайки ги в обекти на изкуството, дори вандалите се въздържат от повторни набези. Но не само респект към графити-майсторите и художниците наблюдаваме през последните години. Появиха се рисунки на книги върху други пейки, анонимно и съпричастно на идеята ни.

       

Работата ни ще продължи и тази година. Ще реставрираме поизтрили се надписи и рисунки по пейките. Но ще продължим и с нови обекти: декориране на кошче за боклук. Как изглежда средата ни зависи и от нас самите: като започнем от това дали отпадъците са на правилното място и завършим с цвета на сградите, спирките и дори вратите ни.

Рисуването на кошчетата вече получи подкрепа от програма “Култура” на Столична община.