Втора площадка по проекта “Мръдни си пръста” е почти готова

By September 21, 2020Новини

Реновирането на две площадки в гр. Велики Преслав и с.Тройца, община В.Преслав е почти завършено.

По инициатива и заедно с приятели и съседи в района на В.Преслав вече се виждат резултати от работата по проект “Мръдни си пръста”. Инициативата кани местни хора да обсъдят заедно: кое е важно за тях и кое може да се направи с общи усилия на самите хора. Последните 2 седмици се събраха екипи, привлякоха се и специалисти (дърводелци, строители), за да се ремонтират пространства, които се ползват от хората.

Площадката се намира в близост до градския пазар (зад строежа, който така и не стана банка). Работата включва: ремонт на беседката и пейките, лакиране и боядисване на детските съоръжения.

Втория обект е в с.Тройца, общ.В.Преслав – площадка на центъра на селото. Ремонтните дейности включват: ремонт на покрива на беседката, ремонт и боядисване на оградата, пейките и люлките.

Програмата ни „Мръдни си пръста“ се реализира в партньорство и с подкрепата на Община Велики Преслав, Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта 2016-2020