Тренинг за “Проектно планиране и изпълнение” в Танзания

Приключи втория поред тренинг от проекта “F.I.R.E. – From Idea to Reality and Excution”, който изпълняваме заедно с колеги от Танзания, Уганда, Южна Африка и Индия. 7 горещи дни в града на мира – Дар ес салем (Танзания), през които 20 младежки работници и лидери стъпка по стъпка напредваха в темата за проектното планиране и управление. Тръгвайки от анализ на проблемите във всяка от държавите участници, премина през анализ на силните и слабите страни на екипа и лично на всеки от участниците, планиране на конкретни дейности и управление на рисковете. Редувайки симулации, брейнсторминги, представяне на нов материал и работа по практическа задача (попълване на формуляр за кандидатстване с проектно предложение), участниците имаха възможността да проследят процеса по реалното планиране на проект и разпределяне на задачите между членовете на екипа.

Ползвайки методите на неформалното обучение, участниците развиваха знания и нови компетенции на принципа учене чрез правене. За някой темата бе доста трудна, но изхождайки от истината че “първата битка е битката с белия лист” и помагайки си в екипи по държави да планират заедно проектни дейности, на финала имахме няколко проектни-предложения, които са готови да бъдат реализирани. Със сигурност някои от инструментите, като SWOT анализ, Дърво на проблемите и Дърво на решенията, както и SMART целите, които представихме, бяха нови за участниците, но за сметка на това различните примери и сесии , в които ги използвахме отново и отново помогнаха за затвърдяването и практическото им използване.

       Няколко интересни неща се случиха в допълнение на програмата ни: вечерните интеркултурни сесии. Домакините ни от Танзания бяха избрали филма Bongo Flava, след прожекцията на които обсъждахме стремежът за “бързи пари” и изкушенията пред младите хора днес. Вечерта на талантите пък бе открита от модно ревю на един от танзанийските колеги, който представи изрисувани от него ризи, което отвори темата за предприемачеството.  Посещение на най-големият университет в Дар ес салем, където се срещнахме със студенти от департамента по изкуства и участници в предишния проект, по които работихме заедно “Art and Cutlure for Unity”. С голяма радост слушахме историите за малките успехи, които са постигнали и началото на нов проект, “родил се” в рамките на съвместната ни работата през 2018 година. С малко (благородна) завист в очите разгледахме Art Space Nafacy където млади артисти са наели ателиета срещу символичен наем и развиват своите умения за работа с публика и реализиране на своите проекти. Срещнахме се и с наша бивша доброволка – Stacy Oswald, чиято мечта да се развива в модната индустрия е вече част от живота й.

Няколко много приятни изненади преживях на този тренинг – споделя Пепа Пенева – един от тренерите.  Да видя израстването на младежите от Танзания, които бяха наши доброволци в България през два последователни проекта (Art for social change, 2014 – 2016, и Art and culture for unity, 2017 -2018) ме прави много щастлив човек. Още в България бях регистрирала потенциала, които носят тези млади хора, но да ги видя сега в реални действия, да прилагат наученото при нас, да домакинстват и да се грижат за групата и всичко да се случи по един прекрасен начин, е повече от удовлетворяващо! Виждам реалния смисъл от това да работим с младите хора. Хареса ми и, че колегата ми, д-р Кедмон Мапана им беше делегирал отговорности, с които те се справиха блестящо. Разбирам напълно предизвикателството, което той самия е поел, и се радвам че е повярвал в тези млади хора и им е поверил задачата да го заместят в домакинството на тренинга ни.

Преживях обаче една друга изненада, която ме зареди изключително силно – продължава Пепа, да видя как участници от Индия, които не са участвали в първия ни тренинг късно вечер разговарят с Агата от Танзания и снимат нейните записки от първият ни тренинг. Самообучението и ученето един от друг, е нещо което до голяма степен зависи не от нас като тренери, а от самите участници. Явно бяхме успели да заразим хората, бяхме дали интересни и полезни инструменти, които сега виждах как споделяха един на друг и със сигурност скоро ще видим да прилагат и в практиката. Работила съм с не малко колеги и доброволци от различни държави. Но тук намирам хора, които са истински “жадни” за знания и развитие. Това ме мотивира още по-упорито да продължа да работя с колегите от Африка.”

В момента екипът от България, който участва в тренинга подготвя проектно предложение, с което да кандидатства за финансиране по програма на Telus Internation Bulgaria. Наученото в рамките на тренинга се прилага в действие. След анализ на проблемите в един от крайните квартали на София, и оценка на потенциала и възможностите един от нашите членове да активизира своите съседи в реални действия, се планираха дейности за съвместно почистване на квартала и изграждане на интересни арт инсталации на места, където местните хора прекарват свободното и време. Ако към планирането  се подходи разумно, ако се отчетат силните и слаби страни както на средата, така и на екипа, със сигурност се намират интересни решения. А след този тренинг курс в екипа на Open Space имаме нови попълнения да планират и работят по проекти. Ще очакваме с нетърпение резултатите от този конкурс и сме още по мотивирани да търсим нови решения и нови възможности. В екипа на Open Space има нови попълнения и сме нетърпеливи да видим тяхното развитие.

Проектът се реализира с подкрепата на програма “Еразъм+” на Европейския съюз, Ключова дейност 2: Развитие на капацитет в областта на младежта

в партньорство на организации от България, Танзания, Уганда, Южна Африка и Индия