Две паралелни Арт резиденции в Македония и Нови Сад

Тази седмица започнаха две паралелни арт-резиденции по проекта ни “ECHO – Eвропейско културно налседсто на сцената”. В Битоля (Македония) и Нови Сад (Сърбия) пристигнаха по един артист от Гърция, България, Сърбия и Македония, които в следваите един месец (22 октомври – 22 ноември) ще общуват с местните хора и ще творят заедно. Целта на резиденциите е да представим как съвременното художествено творчество се свързва с тъмното културно наследство. Фокусът върху “Тъмното наследство” не е случаен. Села и градове са белязани от травматични събития, свързани с войни, геноциди, масови убийства, етнически конфликти, политическо или социално потисничество, насилие и смърт, които са врязани в тяхното наследство, материално и нематериално.

Как това наследство може да стане отправна точка за художници и артисти? Как те ще разкрият материалното и нематериално наследство от съответния район, и дали това ще ни помогне да се почувстваме  по-свързани и по-разбиращи, са въпросите които търсим в настоящата ни работа заедно.

В Битоля – темата, която артистите ще изследват е Първата световна война и нейното наследство. За Нови Сад е няколко години по-нататък – периода на Втората световна война.

 

 

От България участници в резиденциите са:

– в Нови Сад: Мартина Лапика

– в Битоля: Иванка Ставрева

 

Проектът се реализира по програма “Creative Europe” на ЕС:

С подкрепата на Национален Фонд Култура:

В партньорство: