Младежки обмен “Няма място за организираната мафия”

Младежки обмен на тема “Няма място за организираната престъпност”

  • 24 юли – 7 август в Италия;
  • 27 Октомври – 3 Ноември в Германия

С този обмен искаме да се опитаме да дадем конкретни примери и да експериментираме как активното гражданство и социалното повторно използване на конфискувани активи могат да бъдат ефективен инструмент в борбата срещу корупцията и организираната престъпност.

В европейски контекст тези теми често присъстват само на академично или теоретично ниво и пречат на младите хора да развият ясно разбиране за тези явления и тяхното въздействие върху ежедневния им живот в техните общности. Трябва също така да се има предвид, че има различни медийни представяния, които предлагат очарователни и емпатични стереотипи на организирани престъпни организации. Този образ може да тълкува погрешно възприятията и да маскира опасността, която представляват тези организации. Следователно, това може да генерира реален риск за младите хора, принадлежащи към по-слаби социални групи, които биха могли погрешно да свързват този тип организации с положителни ценности.

Първата част от обмена се провежда в Наро и Белпасо Сицилия, където участниците ще имат възможността да помогнат в управлението на конфискувани активи от организираната престъпност с кооперативи, членове на мрежата CHANCE и да се срещнат с хора, които работят в правото, област, която все още е силно повлияна от културата на мафията. Предлагат се и различни възможности за неформално обучение, най-вече под формата на семинари, учебни партита, симулационни дейности, екскурзии в историята на движенията, свързани с антимафиотските практики, и срещи със свидетели на престъпления на мафията или роднини на невинни жертви на мафията.

Втората част от обмена се провежда в Лайпциг, Германия, и основната му дейност се основава на театралната педагогика с надеждата да насърчи личната и колективна рефлексия върху преживяванията от първата група събития в Сицилия. Театралната работа насърчава индивидуалната и колективна рефлексия за справяне с емоциите и разширяване на перспективите, като по този начин благоприятства нови и преработени идеи. Резултатът от втората среща ще ни подготви за театрална преработка на преживяното. По-късно участниците ще разработят нови начини за повишаване на осведомеността в своите страни.

Основните цели на проекта включват:

  • Насърчаване на примери за добри практики, като социална повторна употреба на конфискувани активи от организираната престъпност;
  • Подкрепа за по-младите поколения да разберат структурите на транснационалната организирана престъпност и да разрушат погрешни стереотипи и вярвания;
  • Насърчаване на нови начини за борба с организираната престъпност;
  • Повишаване на междукултурната осведоменост на участниците, като си сътрудничим с хора от други страни, които се интересуват от същите теми;
  • Призоваване на участниците да играят активна роля в своите общности чрез колективно разработване на дейности за разпространение;
  • Укрепване на неформалните транснационални мрежи чрез осъществяване на взаимен обмен на добри практики.

Финансира се програма “Еразъм+” на ЕС