Младежки обмен: BE ADVANCED / PROGRESSIVE – BE IN CULTURE

Младежки обмен: BE ADVANCED / PROGRESSIVE – BE IN CULTURE   | Царникава, Латвия  |   15 – 26 юни 2016

Как празнуваме лятното слънцестоене в Латвия, Литва, Естония и България?

Много на север – денят през юни е с продължителност почти 20 часа. Представете си какво става пък през зимата – почти толкова дълга нощ?!? Та не случайно през юни се празнува лятното слънцестоене – най-дългия ден е ден със особен статут. Как го разнуваме сега, какво са правили в миналото и най-вече традициите – да ги съхраним и представим на нашите връстници и бъдещи наследници.

Запознахме се с музикални инструменти, традиции в риболова, в събирането на билки, подготовката на огньовете и разбира се приготвянето на хляба.

Празнувахме заедно – като някои от нас дочакаха и изгрева – 4:10 сутринта.

Видео и снимки от обмена можете да видите тук: 

Финансира се по програма Еразъм+” на ЕС, КА1 – Мобилност на граждани