ECHO II с откриваща среща он-лайн

By September 17, 2020Новини

В он-лайн среща днес бе дадено началото на проекта “ECHO II” или Европейско културно наследство на сцената – 2. 

Проектът е продължение на работата ни с колеги от Гърция и Северна Македония през последните две години (http://openspacebg.com/echo/ ), като сега са привлечени нови партньори от Гърция и Унгария.

Традицията е всичко, което се предава от миналото към настоящето. Това може да бъде физически обект, културна конструкция или комбинация от двете. Традициите са свързани с групите, които ги практикуват, и представляват неразделна част от тяхната динамична идентичност. Предполага се че те са дълбоко вкоренени практики, които идват от митологизирано, далечно минало. Изложени са на опасност от изчезване и забрава.

Съвременните изследвания обаче се противопоставят на такива мрачни подходи, показващи непрекъснато променяща се динамична природа в културата, която възприема и приспособява миналото към нуждите на настоящето. Общото признание, че нашата глобализирана реалност оставя малко време за размисъл върху нашите местни практики и начини на живот, е отправна точка за диалог за художници и граждани от европейските местни общности.

Целта на съвместната ни работа през следващите две години ще бъде чрез художествени изследвания и творчество в областта на живописта, рисуването, скулптурата, графичния дизайн, модния дизайн и занаятите, артисти от България, Гърция, Унгария и Северна Македония да създават свои произведения на изкуството и занаяти, като изследват местното наследство и като се вдъхновяват от местните традиции или нематериално културно наследство.

Проектът е с продължителност 22 месеца и ще включва:
– проучване на наследството в партньорските държави;
– транснационална мобилност на артисти и културни оператори;
– изграждане на капацитет на хора, от културния сектор;
– дигитализация на новосъздадени произведения и представяне на авторите. 

Проектът се съ-финансира от Европейската програма “Творческа Европа”.

Следете страницата ни за предстоящи събития по темата.