Откриваща среща в Атина по проект ECHO Academies

 

Откриваща среща по проект “ECHO Accademies” в Атина

Прекрасен повод ни събра в Атина  с колеги, с които работим от 2018 година! Даваме старт на новия ни проект “ECHO Accademies“, който идва като продължение на работата ни до момента по темата за изследване на културното наследство на Балканите: ECHO, ECHO ii и ECHO iii

Предвид опита от предишните ни проекти заедно, проектът се опитва да се справи с проблемите на видимостта, работата в мрежа, пригодността за заетост и възможностите за навлизане на пазар за нови европейски таланти. 

Цели на проекта:

1/. да изрази и представи по нов начин европейското наследство,

2) да предложи нови инструменти и умения за артисти и професионалисти,

3) да създаде работещи мрежи между художници и професионалисти с пазара на изкуство.

Проектът ще се случи в периода февруари 2023 – декември 2024 г. и ще даде възможност на 40 артисти да участват в 4 Академии в 4 от 5-те партньорски държави. Всеки от нас ще посрещне артисти от различни изкуства:

  • Унгария:  фотография и архитектура;
  • Гърция: комикси;
  • Северна Македония: музика;
  • България: моден дизайн.

Очаквайте скоро покани с условията за кандидатстване.

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма “Творческа Европа” на ЕС.