Уебинар “изкуCTена” – или как да защитим съвременните мурал произведения

Онлайн семинар “изкуCTена” с експерти реставратори от YOCOCU APS (Италия).
Фондация ОПЪН СПЕЙС организара он-лайн семинар, които ще ви даде по-добро разбиране на проблемите на консервацията, свързани с произведения на стрийт арт и стенописи, заедно с информация за защитните мерки на произведенията на изкуството от атмосферни агенти и вандалски графити.
Съвременните стенописи винаги са били считани за ефимерни художествени прояви. Точно през последните години се наблюдава значителна промяна в тяхното признаване като произведения на изкуството, които трябва да бъдат запазени с течение на времето, което дава началото на първите научни изследвания и експерименти за определяне на най-добрите стратегии за консервация и реставрация. Поради хетерогенността на използваните материали, разнообразието от лакове, различните основи и много други причини, стенописните картини на уличното изкуство се считат за много сложни произведения на изкуството. Те се намират главно във външна среда и поради това са пряко подложени на замърсяване и атмосферни променливи и най-вече на вандализъм. В допълнение, като се има предвид ефимерния характер на произведенията на изкуството и неотдавнашния характер на използваните материали, художникът често не се тревожи за избора на поддръжка или материали.
Семинара е БЕЗПЛАТЕН, но се изисква регистрация: линк 
Предназначен е за художници, консерватори и студенти и всички, които се интересуват от темата. Регистрацията е отворена до 18 май 17:00 ч.
Семинарът ще се проведе на английски език. В края на събитието ще бъде предоставена англо-българска брошура, съдържаща обработеното съдържание. За всеки проблем или информация можете да напишете имейл на: info@openspacebg.com 
YOCOCU (YOuth in COnservation of CUltural heritage) е създадена с цел свързване в мрежа на млади специалисти и изследователи, работещи в различни области на културното наследство.  YOCOCU е символ на обединение, където млади студенти, изследователи и професионалисти, всички анимирани от общи цели, се срещат, за да разкажат свои собствени истории, да дадат своя принос за научните изследвания и културния растеж в различните области на културното наследство: химия, физика , биология, реставрация, археология, архитектура. В YOCOCU младите специалисти, студенти и изследователи са призовани да увеличават и укрепват своето съзнание, за да бъдат основните действащи лица на сегашното и бъдещото общество и силата за развитието на нови знания. 
Семинара е част от проекта ни “ECHU 2”, и се реализира с финансовата подкрепа на: