Какво е да си участник в АРТ-резиденция?

Какво е да си участник в АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ?

С голямо удоволствие споделяме филм за Арт-резиденция, провела се в гр.София на тема “Традиции в преход”.

Традицията е всичко, което се предава от миналото към настоящето. Това може да бъде физически обект, културна конструкция или комбинация от двете. Традициите са свързани с групите, които ги практикуват, и представляват неразделна част от тяхната динамична идентичност. Предполага се че те са дълбоко вкоренени практики, които идват от митологизирано, далечно минало. Изложени са на опасност от изчезване и забрава.

Съвременните изследвания обаче се противопоставят на такива мрачни подходи, показващи непрекъснато променяща се динамична природа в културата, която възприема и приспособява миналото към нуждите на настоящето. Общото признание, че нашата глобализирана реалност оставя малко време за размисъл върху нашите местни практики и начини на живот, е отправна точка за диалог за художници и граждани от европейските местни общности.

Ето как четирима артисти от Северна Македония, Унгария, Гърция и България видяха София и пресъздадоха традициионни за града архитектура, атмосфера, присъствия.

Проектът “Европейско Културно Наследство на Сцената: Традиции в Преход” е втория проект от нашето вазимодействие с колеги от Гърция, Северна Македония и Гърция. Пресичаме граници, обменяме и се вдъхновяваме взаимно. Подкрепяме артисти и тяхното търсене и изява. Вижте как се слчуват нещата във видеото дело на Hunt of Photos студио.

Приятно гледане!

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на:

С гостоприемството на:

С партньорството на: